Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
05.04.2019
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
Aukčný dom MACHO & CHLAPOVIČ, a. s.
adresa sídla vysílající instituce
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovensko
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Andrej Macho
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne