Užitečné dokumenty
 
Užitečné odkazy
Uznávání odborných kvalifikací v ČR
http://www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.ckait.cz - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
http://www.cka.cc - Česká komora architektů
http://www.cbusbs.cz - Český báňský úřad
http://www.cuzk.cz - Český úřad zeměměřický a katastrální
http://www.eru.cz - Energetický regulační úřad
http://www.kdpcr.cz - Komora daňových poradců
http://www.patzastupci.cz - Komora patentových zástupců
http://www.mdcr.cz - Ministerstvo dopravy
http://portal.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mmr.cz - Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mpo.cz - Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mzcr.cz - Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ipvz.cz - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
http://www.nconzo.cz - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
http://www.mze.cz - Ministerstvo zemědělství
http://www.spspraha.cz - Státní plavební správa
http://www.naric.cz - Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání - ENIC/NARIC
http://www.nuov.cz - Národní ústav odborného vzdělávání
Uznávání odborných kvalifikací v EU
http://ec.europa.eu - Evropská komise
http://ec.europa.eu - Databáze regulovaných povolání v členských státech EU
http://ec.europa.eu - Contact Points
http://www.aic.lv - Lotyšsko
http://www.om.hu - Maďarsko
http://www.anerkennung-in-deutschland.de - Německo (v angličtině)
http://www.nauka.gov.pl - Polsko (v polštině)
http://www.nauka.gov.pl - Polsko (v angličtině)
http://www.europeopen.org.uk - Velká Británie
Evropská unie
http://www.euroskop.cz - vše o členství ČR v EU
http://europa.eu - oficiální stránka Evropské unie
http://europa.eu/europedirect/ - stránka pro občany EU
http://www.euractiv.com - stránka s denně aktualizovanými informacemi o politikách EU
http://ec.europa.eu/eures/ - evropský portál pracovní mobility
http://europa.eu/youreurope/ - portál Vaše Evropa
http://ec.europa.eu/solvit/ - informace o SOLVITU/ Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU