Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
13.02.2019
typ poskytovatele
Fyzická osoba
příjmení a jméno
Banas Ľuboš
adresa ve státě usazení
Školská 244, 029 43 Zubrohlava, Slovensko
doručovací adresa
Školská 244, 029 43 Zubrohlava, Slovensko
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne