Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
02.10.2013
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
STROJE A MECHANIZMY, a.s.
adresa sídla vysílající instituce
Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Vlastimil Tokár
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Zámečnictví, nástrojářství
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne