Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
27.04.2018
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
MADI´S, s.r.o.
adresa sídla vysílající instituce
Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Štefan Goliáš
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne