Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
15.06.2013
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
PEES Ingenieurbüro für Elektroenergieanlagen GmbH
adresa sídla vysílající instituce
Dieselstraße 21, 15370 Fredersdorf-Vogellsdorf
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Werner Paul Kanter
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Německo
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne