Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
27.04.2016
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
GAMA MONT, s.r.o.
adresa sídla vysílající instituce
Biovetská 44, 949 05, Nitra
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Ing. Katarína Tokolyová
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Vodoinstalatérství, topenářství
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne