Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
25.03.2016
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
Estor Building s. r. o.
adresa sídla vysílající instituce
U Sojkov 61, 023 55 Vysoká nad Kysucou
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Róbert Putorík
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne