Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
31.10.2015
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
GEO-KOD, s. r. o.
adresa sídla vysílající instituce
Karloveská 24, 841 04 Bratislava
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Ing. Ján Hajabács
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Výkon zeměměřických činností
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne