Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
16.09.2015
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH
adresa sídla vysílající instituce
Hallesche Str. 18, 06749 Bitterfeld-Wolfen
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Ing. Mario Braun
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Německo
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Izolatérství
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne