Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
06.08.2014
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
VFN Praha
adresa sídla vysílající instituce
U Nemocnice 2, 128 00 Praha
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
David Cibula
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Lékař
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne