Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
27.08.2014
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
MIKULA-KOZÁČEK BRATISLAVA s.r.o.
adresa sídla vysílající instituce
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 8, 820 03 Bratislava 23
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Marián Belák
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne