Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
26.03.2025
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
Solid Systems Poland Sp. Z o.o.
adresa sídla vysílající instituce
ul. Tyniecka 5a, 52-407 Wroclaw
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Marinus Cornelis Kant
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Polsko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne