Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
18.11.2022
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
Technická inšpekcia, a.s.
adresa sídla vysílající instituce
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Marián Dubai, René Porubský, Matúš Kamzík, Miroslav Hutyra, Vladimír Halagan, Branislav Bartošík
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne