Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
04.03.2014
typ poskytovatele
Fyzická osoba
příjmení a jméno
Associated Profesor Miguel Velderrábano, MD, FACC
adresa ve státě usazení
Klinika kardiologie, IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
doručovací adresa
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Španělsko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Lékař
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne