Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
01.03.2022
typ poskytovatele
Fyzická osoba
příjmení a jméno
Welzien Janosch
adresa ve státě usazení
Hitenspergerstrasse 71, 80796 München, Germany
doručovací adresa
Mirovická 1116, 182 00 Praha 8
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Německo
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Autorizovaný architekt
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne