Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
10.11.2021
typ poskytovatele
Fyzická osoba
příjmení a jméno
Franko Pavol
adresa ve státě usazení
067 31 Udavské 321, SR
doručovací adresa
Brnianska 49, 811 04 Bratislava, SR
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Slovensko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Autorizovaný architekt
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne