Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
20.02.2020
typ poskytovatele
Fyzická osoba
příjmení a jméno
Lusuardi Lukas
adresa ve státě usazení
Müllner Hauptstraβe 48, 5020 Salzburg, Rakousko
doručovací adresa
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Rakousko
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Lékař specialista
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne