Oznámení - podrobnosti
platnost oznámení do
27.08.2020
typ poskytovatele
Právnická osoba
název vysílající instituce
SPIE SAG GmbH
adresa sídla vysílající instituce
Balcke-Dürr-Allee7, 40882 Ratingen
jméno (jména) a příjmení osoby, která za právnickou osobu odpovídá za řádné poskytování služeb
Michael Loeschke
členský stát oprávnění k výkonu profese - členský stát usazení
Německo
"Třetí" země
 
 
seznam regulovaných činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne
 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 
částečný přístup k regulované činnosti
ne