Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[93]
název regulované jednotky
Autorizovaný technik
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace a odborné vedení provádění stavby nebo její změny v rozsahu § 5 a § 19 autorizačního zákona č.360/1992Sb.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15/1498, Praha 2, 120 00
fax:
telefon: +420 2 270 90 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7 zákona č. 360/1992 Sb.
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
VŠ (Bc.) resp. SŠ v příslušném oboru
požadovaná praxe
nejméně 3 roky resp. nejméně 5 roků
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
ne