Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[91]
název regulované jednotky
authorized architect
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
An authorized architect is one who is granted authorization under Act 360/1992 Coll. and is registered in the list of authorized architects maintained by the Czech Chamber of Architects. Czech Chamber of Architects grants authorization for the fields of architecture, urban planning, landscape architecture.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Chamber of Architects
Česká komora architektů
Josefská 34/6, 118 00 Praha
fax:
telefon: +420 273 167 480
email: cka@cka.cz
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 360/1992 Coll., Art. 7
odvolací orgán
Court of justice (action according to Act No. 150/2002 Coll.)
požadované vzdělání
University degree in the field of architecture (5 - 6 years)
požadovaná praxe
3 years at least
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky
no