Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[91]
název regulované jednotky
Autorizovaný architekt
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. Česká komora architektů uděluje autorizaci pro obory architektura, územní plánování, krajinářská architektura.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Česká komora architektů
Josefská 34/6, 118 00 Praha
fax:
telefon: +420 273 167 480
email: cka@cka.cz
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
VŠ architektonického směru
požadovaná praxe
nejméně 3 roky
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
ne