Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[9]
název regulované jednotky
Důlní měřič
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba způsobilá k vedení jednotlivých částí důlně měřické dokumentace, má odpovědnost za správnost a úplnost jednotlivých měření a částí dokumentace, které tato osoba prováděla nebo řídila.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 4 vyhlášky č. 435/1992 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad - rozkladová komise
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání zakončené maturitou
požadovaná praxe
1 rok
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky