Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[84]
název regulované jednotky
Vykonávání soustavného dohledu s přímou zodpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností (jiných než při lékařském ozáření) určených v programu zabezpečování jakosti a na základě vydaného Povolení SÚJB
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 3 odst. (2) písm. d), § 9 odst.(1) písm. d), i), j), r) a s) a § 18 odst. (1) písm. i) a dále odst. (2) až (4) Atomového zákona č. 18/1997 Sb. a dále § 3 odst. (2) písm. a) bod 3 a § 4 až § 11 vyhlášky č. 146/1997 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Je požadováno alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru. Veškeré požadavky na kvalifikaci je třeba dokladovat.
požadovaná praxe
Je požadován 1 rok praxe.
bezúhonnost
Bezúhonnost není třeba pro SÚJB dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost je třeba dokladovat v případě prací, které mohou vykonávat pouze pracovníci kategorie A.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat
další požadavky
Ne