Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[83]
název regulované jednotky
Vykonávání soustavného dohledu na dodržování radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 3 odst. (2) písm. d), § 9, odst. (1) písm. d) a i) a § 18 odst. (1) písm. i) a dále odst. (2) až (4) zákona č.18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb. (tzv. atomový zákon) a dále zejména § 3 odst. (2) písm. a) bod 2. a dále § 4 až § 11 vyhlášky SÚJB č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezpro-střední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky SÚJB č. 315/2002 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Je požadována způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Viz vyhláška č. 55/2011 Sb., činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dále absolvováním speciálního kurzu a úspěšným složením zkoušky před komisí SÚJB.
požadovaná praxe
Je požadován 1 rok praxe.
bezúhonnost
Bezúhonnost není třeba dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost je třeba dokladovat v případě prací, které mohou vykonávat pouze pracovníci kategorie A.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat.
další požadavky
Ne