Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[78]
název regulované jednotky
Provozní fyzik
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzik jaderného zařízení. Řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 31 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dále zejména § 2 odst. 1 písm. e) a dále § 4 až 6, § 10 až 14 a § 17 až 19 vyhlášky č. 409/2016 Sb.
odvolací orgán
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství, technologie a materiály. Odborná příprava v rozsahu 1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 409/2016 Sb., 2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a 4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Veškeré požadavky na kvalifikaci je třeba dokladovat.
požadovaná praxe
Praxe není požadována.
bezúhonnost
Bezúhonnost není třeba dokladovat.
zdravotní způsobilost
Zdravotní a rovněž osobnostní způsobilost je třeba dokladovat.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl vyhlášen konkurz není třeba dokladovat.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Viz kolonku bezúhonnost.
finanční způsobilost
Finanční způsobilost není třeba dokladovat.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Toto pojištění není třeba k předmětné činnosti dokladovat.
další požadavky
Ne