Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[745]
název regulované jednotky
Člen posádky převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: vnitrozemská doprava. Oprávnění výkonu funkce člena posádky plavidla umožňující výkon na převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozované na vodních cestách ČR ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 27a zákona č. 114/1995 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ne
požadovaná praxe
ano, požadovaná praxe pro jednotlivé funkce člena posádky dle § 24c zákona č. 114/1995 Sb.
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano, dle § 24k zákona č. 114/1995 Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
dosažení věku pro jednotlivé funkce člena posádky a zkouška dle § 24c zákona č. 114/1995 Sb.