Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[742]
název regulované jednotky
Expert
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The performance of expert activity is understood as the performance of expert acts, in particular the preparation and submission of an expert opinion, its addition or explanation, and activity that directly leads to the submission of an expert opinion, its addition or explanation. Experts, expert offices and expert institutes are authorized to perform this activity.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Justice
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
fax:
telefon: + 420 221 997 212
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 254/2019 Coll. (Section 12)
odvolací orgán
Ministry of Justice
požadované vzdělání
In the case of experts and expert offices: University education in the appropriate direction focused on the given field and sector at least in a master's study program, if it can be obtained, otherwise the highest possible education focused on the given field and sector. Furthermore, obtaining another certificate of professional competence focused on the given field and the given branch, or completing a specialized study focused on the given field and the given branch, if it is necessary to carry out expert work with professional care. The same certificate of professional competence issued by the relevant chamber established by law, if it is a branch of expertise in specialties in which the professional chamber established by law takes care of the expertise and ethics of the profession. In the case of expert institutes: The same education is required as in the case of experts and expert offices, if the expert institute performs expert work with the help of an expert. If the expert institute will carry out expert work with the help of persons involved in scientific research activity, the education required for such scientific research activity is required.
požadovaná praxe
yes - 5 years of active professional experience focused on the given field and sector
bezúhonnost
yes - a person who has been legally convicted of an intentional crime or a crime committed due to negligence in connection with the performance of expert or business activities is not considered to be blameless
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
yes
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
yes
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
yes
další požadavky