Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[72]
název regulované jednotky
Shift engineer in the management and operation of the entire nuclear power plant
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The control and supervision of commissioning and operation of a nuclear power installation and the independent nuclear reactor shutdown, including the manipulation in the main control room and the emergency control room
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
State Office for Nuclear Safety
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Article 31 para 1 of act no. 263/2016 Coll., Atomic Act, followed mainly by article 2 para 1 letter a) and articles 4 to 6, articles 10 to 14 and articles 17 to 19 of the decree no. 409/2016 Coll.
odvolací orgán
Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety
požadované vzdělání
The university education acquired in study programmes in the field of electrical engineering, power engineering, physics, chemistry or mechanical engineering, technology and materials. The following professional training: 1. the theoretical training including information pursuant to Annex 1 of the decree no. 409/2016 Coll.; 2. the training on the full-scope simulator lasting 5 training days; and 3. the on-the-job training in the activity especially important from nuclear safety viewpoint lasting 20 training days.
požadovaná praxe
The performance of activity pursuant to article 2 para 1 letter b) of the decree no. 409/2016 Coll. for 2 years.
bezúhonnost
It is not necessary to document it in an application form.
zdravotní způsobilost
The health and personal capabilities must be documented in an application form.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
It is not necessary to document it in an application form.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
See the item of probity.
finanční způsobilost
It is not necessary to document it in an application form.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
It is not necessary to document it in an application form.
další požadavky
No