Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[718]
název regulované jednotky
The first physical start-up of a nuclear installation with a nuclear reactor
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The first physical start-up of a nuclear installation with a nuclear reactor
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
State Office for Nuclear Safety
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí č.9, 110 00 Praha 1
fax: +420 222 220 917
telefon: +420 221 624 759
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Article 9 para 1 letter c), articles 12 to 16 of act no. 263/2016 Coll., Atomic Act, followed mainly by the decree no. 21/2017 Coll. and decree no. 329/2017 Coll.
odvolací orgán
Chairwoman of the State Office for Nuclear Safety
požadované vzdělání
An activity may be performed under the prerequisite that a) the natural person has full legal capacity and good repute and is professionally competent, b) natural persons who are members of a statutory body of a legal person have full legal capacity and good repute and at least one of these persons is professionally competent, c) the legal person and the legal person who is a a member of a statutory body of a legal person have good repute and d) natural persons, who are alternates of a legal person, which is a member of a statutory body of a legal person have full legal capacity and good repute. Professional competence shall be demonstrated proof of completion of higher education in a study programme on technical sciences, technology or application of natural sciences and experience in the field of at least three years For issuing the Licence, it is necessary to document the professional competence in an application form.
požadovaná praxe
A minimum of 3 years on-the-job experience in the field is required. For issuing the Licence, it is necessary to document the duration of professional practice in an application form.
bezúhonnost
An activity may be performed under the prerequisite that a) the natural person has full legal capacity and good repute and is professionally competent, b) natural persons who are members of a statutory body of a legal person have full legal capacity and good repute and at least one of these persons is professionally competent, c) the legal person and the legal person who is a a member of a statutory body of a legal person have good repute and d) natural persons, who are alternates of a legal person, which is a member of a statutory body of a legal person have full legal capacity and good repute. For issuing the Licence, it is necessary to document the probity in an application form.
zdravotní způsobilost
It is not necessary to document it in an application form.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
It is not necessary to document it in an application form.
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
See the item of probity.
finanční způsobilost
It is not necessary to document it in an application form.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
An applicant under the Articles 32 to 38 of the act no. 18/1997 Coll. shall arrange insurance covering his liability for nuclear damage with an insurer authorised by the Act No. 185/1991 Coll.
další požadavky
No