Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[710]
název regulované jednotky
Behavioral analyst assistant
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Activity in diagnostic and therapeutic care in the field of behavioral analysis under the supervision of a behavioral analyst is considered performance of the profession behavioral analyst assistant.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art 29
odvolací orgán
Ministry od Health
požadované vzdělání
Professional competence to practice the occupation of behavioral analyst assistant is obtained by completing an accredited bachelor's degree in psychology education or non-pedagogical pedagogy and an accredited qualification course of behavioral analyst assistant.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no