Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[707]
název regulované jednotky
Behavioral analyst
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The behavioral analyst profession is considered to be diagnostic and medical care in the field of behavioral analysis.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art 21c
odvolací orgán
Ministry od Health
požadované vzdělání
Professional competence to pursue a behavioral analytical profession is obtained by completing an accredited master's degree in psychology education or non-pedagogical pedagogy and the accredited qualification course of behavioral analyst.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no