Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[706]
název regulované jednotky
Practical nurse
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The provision of nursing care is considered to be the practice of the profession of practical nurse. In addition, the practical nurse, in cooperation with a doctor or dentist, participates in preventive, curative, rehabilitative, palliative, urgent, diagnostic and dispensary care.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 21b
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
The professional competence to practice the profession of practical nurse is obtained by completing a) a secondary medical school in the field of nursing, b) a secondary medical school in the field of health care assistant, if study in the first year was started at the latest in the school year 2018/2019, c) the accredited qualification course for a nurse after obtaining secondary education with a final exam and professional competence for practicing the profession of a nurse according to Section 36, d) an accredited qualification course for medical assistant after obtaining a secondary education with a final exam and professional competence for practicing the profession of carer according to Section 36, if the accredited qualification course started before the end of 2018; e) 6 semesters of an accredited medical bachelor study program for the preparation of general nurses or 3 years at a higher professional school in the field of graduate general nursing. (2) Professional competence for the profession of practical nurse is also acquired by a health professional who has acquired professional competence to practice a) as a medical rescuer under Section 18; or b) as a midwife according to Section 6.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no