Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[691]
název regulované jednotky
Provider of handling services at public airports
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
This person provides handling services at public airports.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Transport
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 49/1997 Sb., on Civil Aviation, as amended, § 49c – 49e
Decree No 108/1997 Sb., implementing the Act No 49/1997 Sb., on Civil Aviation and on Amending the Act No 455/1991, on Trade Licensing (Trade Licensing Act), as amended, § 16b – 19d
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
secondary education, tertiary professional education or university degree in economics, engineering or law
požadovaná praxe
professional experience in management in civil aviation for the duration depending on the duration of studies
bezúhonnost
has not been convinced of a crime related to the operation of an airport or of another crime committed intentionally, provided that there is a concern that the person, given characteristics of an applicant and the nature of an airport operation, may commit the same or similar crime related to the operation of an airport, unless the legal fiction, that he has not been previously convicted is applicable
zdravotní způsobilost
none
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
none
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
none
finanční způsobilost
financial security for providing handling services
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
professional liability insurance for damages caused by providing handling service with paid premium
další požadavky
permanent residence in the Czech Republic, minimum age of 18 years, full legal capacity, technical equipment for providing handling services