Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[689]
název regulované jednotky
Safety officer authorized to coordinate measures ensuring the safe operation of a tunnel over 500 m
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The Safety Officer performs the following tasks and functions: 1. ensures coordination with emergency services and takes part in the preparation of operational schemes, 2. takes part in the planning, implementation and evaluation of emergency operations, 3. takes part in the definition of safety schemes and the specification of the structure, equipment and operation of tunnels, 4. cooperates with emergency services in the preparation and organization of exercises held at regular intervals not exceeding 4 years, 5. takes part in the evaluation of any significant incident or accident.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Transport
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 13/1997 Sb., on Road Infrastructure, as amended, § 12a
Government Regulation No 264/2009 Sb., on Safety Requirements for Tunnels on Road Infrastructure over 500 Meters, § 5
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
university degree in engineering (technical science and technologies) or secondary vocational education or secondary education with school leaving exam in Group 36: Construction, geodesy, and cartography or Group 23: Mechanical engineering and production engineering
požadovaná praxe
minimum professional experience in infrastructure construction for the duration depending on the type of studies
bezúhonnost
none
zdravotní způsobilost
none
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
none
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
none
finanční způsobilost
none
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
none
další požadavky
none