Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[688]
název regulované jednotky
Osoba poskytující školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba akreditovaná Ministerstvem dopravy poskytuje školení pro získání, udržování a prohlubování potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 18l
vyhláška č. 104/1997 Sb., §§ 38a-38b
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací
požadovaná praxe
5 let praxe v oblasti posuzování bezpečnosti pozemních komunikací
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
vytvořený plán pro zajištění školení, právo k užívání nebytových prostor a vybavení