Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[687]
název regulované jednotky
Road safety auditor
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The road safety auditor 1. carries out road safety audits and draws up audit reports, 2. carries out evaluation of certain road sections and draws up evaluation reports, 3. carries out safety inspections.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Transport
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 13/1997 Sb., on Road Infrastructure, as amended, § 18h, § 18i, § 18l
Decree No 104/1997 Sb., implementing the Act on Road Infrastructure, § 38a – 38b
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
university degree in engineering (technical science and technologies) or tertiary professional education or secondary education with school leaving exam in road safety; training performed by a person accredited by the Ministry of Transport with an examination of professional competence before a commission nominated by the Ministry of Transport
požadovaná praxe
minimum professional experience in road safety for the duration depending on the type of studies
bezúhonnost
has not been convicted of crime committed intentionally and sentenced unconditionally to a term of imprisonment of at least one year
zdravotní způsobilost
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
finanční způsobilost
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
další požadavky