Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[684]
název regulované jednotky
Osoba zajišťující zdravotnickou přípravu žadatelů o řidičské oprávnění
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Tato osoba vyučuje zdravotnickou přípravu a provádí praktický výcvik v poskytování první pomoci pro žadatele o řidičské oprávnění.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§22 zákona č. 247/2000 Sb
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
lékař, zdravotnický pracovník ve vybraných oborech činností, učitel odborných předmětů v oboru ošetřovatelství na zdravotnické škole, absolvent rekvalifikačních kurzů první pomoci akreditovaných MŠMT, instruktor Českého červeného kříže a absolvent zdravotnické přípravy zaměřené na výuku v autoškolách
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne