Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[683]
název regulované jednotky
Psychologist carrying out examination of mental fitness for driving
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
This person carries out examinations of mental fitness for driving by drivers who are obliged to undergo this examination under Act No. 361/2000 Sb.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Transport
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 361/2000 Sb., Road Traffic Act, § 87a
Decree No 31/2001 Sb., on Driving Licenses and on Register of Drivers., § 18a
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
master university degree in psychology from an accredited institution and post-graduate diploma in psychology of drivers on the basis of an accredited study program or life-long education program at university
požadovaná praxe
3 years of professional experience in psychology of drivers
bezúhonnost
none
zdravotní způsobilost
none
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
none
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
none
finanční způsobilost
none
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
none
další požadavky
equipment necessary to carry out examination of mental fitness for driving