Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[683]
název regulované jednotky
Psycholog provádějící dopravně psychologické vyšetření
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Tato osoba provádí dopravně psychologická vyšetření řidičů, kterým ukládá zákon č. 361/2000 Sb. povinnost podrobit se tomuto vyšetření.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 87a,
vyhláška č. 31/2001 Sb., § 18a
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
akreditované magisterské studium psychologie a postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou
požadovaná praxe
alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření