Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[682]
název regulované jednotky
Osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny vybraných výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Tato osoba vykonává činnosti popsané v samém názvu regulované profese. Je nutné dodat, že primárně jsou aplikována nařízení EU, přičemž české požadavky se pouze použijí ve vztahu k osobám vykonávajícím činnosti vztahující se k výrobkům, letadlovým částem a zařízením a leteckým pozemním zařízením, jež nejsou pokryta unijním právem. Požadavky uvedené níže se vztahují pouze na funkci vedoucího pracoviště, jeho zástupce a vedoucího kontroly jakosti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 7 - 8
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického nebo dopravního směru nebo vysokoškolské vzdělání strojního nebo elektrotechnického nebo dopravního směru
požadovaná praxe
pět let v oboru výroby nebo opravárenství v civilním letectví
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
výrobní prostory a zařízení, včetně měřicí techniky, výrobní dokumentace, organizace výroby a systém její kontroly, systém řízení jakosti a program řízení spolehlivosti výroby, což zajistí dodržení technologických postupů