Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[681]
název regulované jednotky
Vocational training of rail vehicle drivers
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Vocational training of rail vehicle drivers for licencing and certification
směrnice EU
92/51/EEC - attestation
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Railway Authority
Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
fax: +420 9722 41835
telefon: +420 9722 41839; +420 602 149 919
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No.266/1994 Coll., on rail systems, as last amended, Art. 46o
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
completed secondary education with a certificate of the machinery, electrical, buildingor the transport specialization
požadovaná praxe
4 years
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
yes
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
According to Commission Decision 2011/765/eu
další požadavky
no