Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[681]
název regulované jednotky
Osoba provádějící školení osob řídících drážní vozidlo
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Školení osob, které řídí drážní vozidla a jejich odborná příprava k získání licence a osvědčení.
směrnice EU
92/51/EHS - osvědčení způsobilosti
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
fax: +420 9722 41835
telefon: +420 9722 41839; +420 602 149 919
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 46o zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ukončení střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření
požadovaná praxe
odbornou praxi nejméně 4 roky
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano, dle vyhlášky č.101/1995 Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
důkladné znalosti příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů dle Rozhodnutí komise 2011/765/EU