Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[680]
název regulované jednotky
Poradce v ochraně rostlin
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba, která v rámci svého podnikání nebo zaměstnání provádí pro jiné osoby poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin. Tato osoby musí být držitelem platného úředního osvědčení o zacházení s přípravky na ochranu rostlin na úrovni odpovědnosti poradce. Kromě toho musí splňovat kvalifikační požadavky případně i požadavky na délku odborné praxe, stanovené národním předpisem.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§82, §85, §86, §86a, §86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařství
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
platné osvědčení o odborné způsobilosti (§ 86 odst. 3 zák. č. 326/2004 Sb.), VŠ 1) Mgr. v oboru rostlinolékařství 2) doktorské v oboru rostlinolékařství 3) držitel vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin 4) absolvent programu celoživotního vzdělávání rostlinolékařství VŠ uskutečňujících akreditované studijní programy v oblasti zemědělství nebo přírodních věd a určené pro absolventy jiných akreditovaných studijních programů. SŠ 5) maturitní zkouška nebo vyšší odborné vzdělání v oboru rostlinolékařství nebo v pěstitelských zemědělských a lesnických oborech 6) absolvent akreditovaného Bc., Mgr. nebo doktorského studijního programu v oblasti pěstitelství, zemědělství nebo lesnictví,7) absolvent zkoušky z profesní kvalifikace „Poradce v ochraně rostlin“
požadovaná praxe
v závislosti na druhu dosaženého vzdělání praxe v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne