Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[679]
název regulované jednotky
Activities related to the slaughtering of animals in slaughterhouses
typ regulované jednotky
self-employment
anotace
The person is authorized to carry out these activities in a slaughterhouse - manipulation and care of animals before they are restrained, restraining animals for stunning or killing.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Regulation EC No 1099/2009 on the protection of animals at slaughter, Art.7 paragraph 2
Decree No. 22/2013 Coll., education on field of animal protection against cruelty - § 2
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Training course completed by obtaining a certificate of professional competence for persons involved in slaughtering operations in a slaughterhouse (without requiring practice) or fulfillment of one of the requirements laid down in Section 5a (1) of Act No. 246/1992 on the Protection of Animals Against Torture . a) secondary education with an apprenticeship certificate in the field of butcher, (b) secondary education with a maturita examination in the field of food technology, (c) secondary education with a maturita examination in the field of veterinary medicine or higher vocational education in the veterinary field, or (d) higher education at a higher education institution carrying out study programs in the field of veterinary medicine and hygiene or in the field of agriculture with a focus on the veterinary field.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
No
zdravotní způsobilost
No
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
No
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
No
další požadavky
ne