Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[679]
název regulované jednotky
Činnosti související s porážením zvířat na jatkách
typ regulované jednotky
samostatně výdělečná činnost
anotace
Osoba je oprávněná provádět na jatkách tyto činnosti - manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním, znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
čl. 7 odst. 2 Nařízení ES č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování
§ 2 vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro osoby podílejících se na úkonech souvisejících s porážením na jatkách (bez požadavku na praxi) nebo splnění jednoho z požadavků stanovených v § 5a odst.1 zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání tj. a) střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník, b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technologie potravin, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veterinářství nebo vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství, nebo d) vysokoškolské vzdělání na vysoké škole, která uskutečňuje studijní programy v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární oblast.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne