Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[678]
název regulované jednotky
Premixes putting into circulation
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Subject of activity is puting into circulation of premixes in compliance with applicable regulations because of the need to ensure a high level of protection of human health, animal health and the environment and prevent risks that could jeopardize the safety of feed.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act. no 91/1996 Col.§ 6
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 110 00 Praha 1 fax: +420 224810478 telefon: +420 221811111 email: info@mze.cz web: www.eagri.cz
požadované vzdělání
Cecondary education with leaving exam
požadovaná praxe
-
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
legal capacity, certificates