Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[678]
název regulované jednotky
Uvádění premixů do oběhu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Předmětem činnosti je uvádění premixů do oběhu při dodržení platných předpisů z důvodu potřeby zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí a předcházet rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon č. 91/1996 Sb., § 6 ; Vyhláška č. 356/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 25 písm. d)
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
požadovaná praxe
-
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
způsobilost k právním úkonům, osvědčení