Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[668]
název regulované jednotky
competent person to care for chickens reared for meat
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The farmer must ensure that for each breed of chickens was determined by a competent person holding a certificate of competence to care for chickens reared for meat. The person responsible for fulfilling the requirements of regulation on the economy, in which chickens are raised for meat, is responsible for compliance with the maximum density of manufacturing operations.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 246/1992 Coll., the protection of animals against cruelty § 12d, paragraph 7 Decree No. 22/2013 Coll., education on field of animal protection against cruelty -
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Training course to care for chickens reared for meat to obtain a certificate of competence to care for chickens reared for meat production
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Certificate of Professional Competence