Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[668]
název regulované jednotky
Osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Chovatel musí zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla stanovena osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Osoba odpovídá za splnění požadavků stanovených právním předpisem na hospodářství, ve kterém jsou chována kuřata na maso, odpovídá za dodržení maximální hustoty osazení výrobních provozů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 12d odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
§ 7 vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
osvědčení o odborné způsobilosti